Vývoj software

Potřeby našich zákazníků jsou pro nás na prvním místě, proto je naším cílem poskytnout každému zákazníkovi takovou nabídku, která bude splňovat veškeré jeho požadavky a očekávání. Zároveň, pro dosažení kvalitního výsledku, se snažíme zjednodušit proces vývoje tak, aby byl co nejvíce pochopitelný pro naše zákazníky. Zvýšit efektivitu Vašeho podnikání pomocí našeho software je velmi snadné!

... tři jednoduché kroky

Vy objednáte

Co nejpodrobněji popíšete svoji představu požadované aplikace nebo software. My důkladně proanalyzujeme uvedené požadavky, definujeme cíle a zhodnotíme zdroje, potřebné pro splnění úkolu. V důsledku získáme podklady, které jste odsouhlasili a které budou základem pro naši práci.

My pracujeme

Průběh vývoje je rozdělen do fází (obvykle jedna fáze trvá 2 až 4 týdny), na konci každé z nich probíhá průběžné sestavení modulů, které Vám demonstruje výsledek naší práce a určuje postup další fáze. Výsledkem poslední fáze je kompletní softwarové řešení.

Vy získáte výsledný produkt

Posledním krokem je realizace vyvinutého software ve Vaší firmě, školení zaměstnanců a v případě potřeby drobné úpravy aplikace. Během stanovené lhůty je zajištěna podpora a poradenství.

... pro všechny platformy

Operační systémy Linux a UNIX

Operační systémy tohoto typu jsou využívány především tam, kde je vyžadován vyšší výkon a produktivita. Díky pokročilému řídicímu systému jsou nenahraditelné pro vytváření síťových systémů, stejně jako pro vytvoření webových stránek a jiných aplikací, kde se kladou vysoké nároky na zatížení, odolnost proti selháni a úroveň zabezpečení.

Windows

Diky jednoduchému a přátelskému uživatelskému rozhraní a plošnému rozšíření jak mezi kancelářskými, tak i mezi domácími počítači, je tento operační systém universálním prostředkem pro aplikační programy.

Mac OS X (Darwin)

Tato platforma je vhodná pro programy, které se týkají zábavy, designu, modelování a různých multimediálních aplikací. Příbuzenství mezi Mac OS X a systémy UNIX poskytuje poměrně efektivní runtime.

Mobilní platformy

Jedná se především o Symbian, Windows Mobile, Android, iPhone OS, které se široce používají pro komunikaci, zábavu, navigační programy a pro různé mobilní služby.

... libovolné složitosti

Malé

Utility software, malé skripty, knihovny, které poskytují řešení specifických lokálních úkolů

Střední

Software s grafickým uživatelským rozhraním nebo bez něj pro řešení určitých úkolů: účetní software, malé webové aplikace (webové stránky) nebo i relativně malé systémové komponenty, jako například ovladače zařízení atd.

Velké

Komplexní software pro jeden počítač nebo síť, který komunikuje s databází a různými zařízeními, vybavenými doplňkovými moduly plug-in. Softwarový nástroj pro řešení velkého množství požadavků. Počítačové hry. Firemní webové portály. Software pro IP telefonii. A další.

Velmi rozsáhlé

Významné komerční projekty na Internetu. Multifunkční média aplikace. Soustavy, které mají značné hardwarové nároky. Řídicí systémy pro velké podniky, které zahrnují téměř všechny byznys-procesy.

... v libovolném programovacím jazyce

C/C++

Tyto programovací jazyky se tradičně používají pro vývoj programů, vyžadujících vysoký výkon nebo v případě potřeby užší interakce s operačními systémy. Kromě toho C a C++ jsou vhodné pro vývoj téměř jakéhokoli druhu projektu.

Java

Tento jazyk byl vyvinut zejména pro vytváření Cross-platformních aplikací. Je široce používán při vývoji softwaru pro mobilní zařízení.

Perl

Jedná se o skriptovací jazyk (scripting), který je velmi pohodlný pro práci s textem. Avšak Perl má poměrně dlouhou historii. V průběhu let získal řadu přídavných modulů, které umožňují použití téměř kdekoli, včetně webových aplikací.

PHP

PHP nabízí podobné funkce jako Perl, ale široká podpora různými Web-servery z něj dělá standard "de facto" při tvorbě webových projektů.

Jiné jazyky

Existuje také široká škála dalších programovacích jazyků (Object Pascal, VBA, Python, C #, atd.), některé z nich mají velice specifickou oblast použití. Ale v naší práci se také mohou uplatňovat.

Objednejte právě teď!

Pokud jste připraveni provést objednávku, vyplňte, prosím, následující formulář:

Vaše spokojenost s našimi službami je nám potěšením!

E-mail: info@velkatek.com

Tel: +420 777 870 864

Skype: velkatek

Zde nám můžete pomocí níže uvedeného formuláře zanechat vzkaz. Uveďte emailovou adresu a my se s Vámi neprodlenně spojíme!

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS! Знания- сила! Привет.CZ
© 2010-2018 Velkatek s.r.o.